Návštěva beachvolejbalu v Praze

20.01.2018

Na pozvání mých výborných volejbalových kamarádů-trenérů, jsem odjel na víkend    do Prahy, abych se blíže seznámil s pražskými beachvolejbalovými kluby. Můj spolubojovník z dob reprezentace, Mgr.Rosťa Vorálek, je profesorem na FTVS UK a mimo jiné skvělým trenérem beachvolejbalu v jednom z pražských klubů. Přijel jsem zrovna do dění turnaje dětí a mládeže a bylo na co se koukat. Výborná hra hráček     do 20 let, rozjásané děti při turnaji do 10 let a skvělé výkony juniorů v příjemné atmosféře vyhřátých nafukovacích hal, mě opět přesvědčily o mém správném záměru, přenést tento krásný sport také do našeho města pro naši olomouckou mládež.         Od pánů Vorálka a Miloše Takáče (šéftrenér beachvolejbalových klubů) jsem získal důležité a zajímavé informace a domluvili jsme se na spolupráci a společných akcích  do budoucna.