PŘÍPRAVKA PRO DĚTI

Všestranný pohybový rozvoj je nejdůležitější především pro naše děti a mládež. Abychom pracovali správně, zdravě a adekvátně k věku dětí, rozdělili jsme zájemce do následujících tréninkových skupin, ve kterých postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu.

NÁPLŇ TRÉNINKŮ:

  • všeobecná pohybová příprava  (v tělocvičně a na písku)                                                 
  • osvojení základních pohybových dovedností a herních činností pro BEACHVOLEJBAL
  • zábavné beachové sportovní hry - ringo, přehazovaná, minivolejbal, tenis, ...                  
  • zdravá kondiční příprava dětí  (v tělocvičně a na písku)                           


ROZPIS TRÉNINKŮ PRO OBDOBÍ ...... školní rok  2021/2022                                                                září 2021- červen 2022    


skupina          kategorie                      den                        čas                       tělocvična + beach                     

1.skupina        holky 3. - 5.třída         úterý                        15.00-16.00         ZŠ Čajkovského                                                                                                čtvrtek                     15.00-16.00          ČajkovskéhoTRENÉRKA:                       Simona Kašpárková (603745256)
HLAVNÍ TRENÉR:             Mgr. Radek Patsch (603520605)